Taidekasvatusta kaikille

Tätä kirjoitettaessa tämän vuoden Lumotut sanat -festivaali on päättynyt, jolloin sanataiteen ensikertalaisilla on hyvää aikaa pohtia sanataidetta ja taidekasvatusta yleensäkin. Eri taidekasvatuksen muotoja yhdistelevä Kun yö värittää -näyttely on muodostanut rungon tämän vuoden sanataideviikoille. Sanataiteen lisäksi olemme siis päässeet kuin huomaamatta tutustumaan monipuolisesti myös muihin taidekasvatuksen osa-alueisiin.

Oikeastaan vasta jälkeenpäin on tullut tajunneeksi millaisen monitaiteellisen mahtikompleksin kotoisa näyttelymme on yhteen pakettiin sisällyttänyt. Sana-, kuva- ja käsityötaiteen kautta pääsemme käsiksi pintakerroksiin.

Kasvatusalan opiskelijoina meitä tietenkin kiinnostaa erityisesti, miten tarjoamamme taidekasvatuselämys tavoittaa koulumaailman. Kaikkien oppilaiden osallistaminen taiteeseen on rajojen ylittämistä, koska taide näyttäytyy helposti harrastuksena, johon ei pääse mukaan ilman harjaantuneisuutta. Sanataideviikkojen näyttelykierrokset ovat erinomainen esimerkki tämän osallistumiskynnyksen madaltamisesta. Sanataiteeseen osallistuminen onnistuu, jos osaa kieltä! Eikä tämäkään itse asiassa ole ehdoton lähtökohta. Mielenkiintoista oli ohjata kierroksia esimerkiksi maahanmuuttajaryhmille. Tämä muutti kierroksen sisältöä huomattavasti, mutta ei missään nimessä häivyttänyt sen sanataiteellista ulottuvuutta.

Näyttelykierros ja siihen liittyvät kirjoitustehtävät osallistivat kaikki elämyksellisyyden kautta, eli kaikki saivat onnistua sanataiteessa. Kuinka tämän tyyppistä taidekasvatusta saadaan koulujen ulottuville? Miten koululaiset saadaan kulttuurikohteiden luokse? Matkassa on monta käytännön ongelmista syntyvää mutkaa, kuten varaukset, kuljetukset ja muut järjestelyt. Mutta myös yksinkertaisesti esimerkiksi opettajien vaihteleva kiinnostus ja suuntautuneisuus. Ja vaikka taidekasvatuksellista kiinnostusta olisikin, informaatio ei välttämättä kulje kaikille tasapuolisesti. Suunnittelemalla ja sopimalla moni asia kuitenkin selviää.

Taidekasvatuksen ja kulttuurielämysten sisällyttäminen opetussuunnitelmaan on yksi tapa velvoittaa koulut järjestämään vierailuja ja muuta toimintaa. Kuitenkin velvoittaminen lähtökohtana tuntuu ajatuksen tasolla hieman ikävältä. Mielestämme ehdottomasti kannattavampi tapa on yrittää lisätä tietoisuutta taidekasvatuksesta ja innostaa opettajia osallistamaan oma luokkansa juuri sanataideviikkojen kaltaiseen toimintaan.

Kierroksista saamamme positiivinen palaute lämmittää uskomattoman paljon ja vetää väkisinkin nöyräksi. Kuitenkin toivoisimme opettajien tulevaisuudessa rohkaistuvan osallistumisen suhteen. Oli mahtavaa päästä tarjoamaan näyttelyelämys niin laajalle joukolle, mutta yllättävän harva opettaja oli varannut oppilailleen kierroksen lisäksi kokemusta täydentävän kirjoitustyöpajan. Tulevaa varten toivommekin: ottakaa rohkeasti kokemuksesta irti kaikki mitä tarjotaan! Kuten todettu, sanataide ei vaadi erityistä suuntautuneisuutta, vaan aivan jokainen kykenee sitä tuottamaan. Omalla tavallaan, eikä vääriä tapoja ole!

Lopuksi on vielä todettava, että poliittisella kentälle elämme jännittäviä aikoja. Toivomme, että päätöksentekijät säilyttävät ja toivottavasti myös kehittävät edellytyksiä, jotka mahdollistavat festivaalimme kaltaisen taidekasvatuksen myös tulevaisuudessa. Olisi ikävä nähdä taidekasvatusvastuun kaatuvan ainoastaan koulujen ja yksittäisten opettajien niskaan.

Sipilän hallitusohjelmassa on huomioitu lastenkulttuurin alueellisen saatavuuden parantaminen ja saatavuuden epätasaiseen jakautumiseen puuttuminen, mikä on mielenkiintoista suhteessa yleiseen leikkauslinjaan. Toivomme todella, että tämä kirjaus näkyy käytännön työssä taidekasvatuksen vahvistumisena.

Tämän vuoden tuottamalla positiivisella energialla jaksamme vielä pitkälle ja uskomme tämän kokemuksen muokanneen meistä entistäkin parempia opettajia! Ei muuta kuin ensi vuotta innolla odottamaan! Tuhannet kiitokset kaikille!

 

Tatu ja Inka

 

Inka ja Tatu opiskelevat opettajiksi Oulun yliopistossa ja ovat tehneet opintoihinsa kuuluvan harjoittelun Lumotut sanat -sanataideviikoilla tänä keväänä.

Leave a comment