Sanojen leikistä kohti lukulumoa ja kirjavimmaa

Sanamaan laulu

Linnunrata pääsi päällä
kuljet maassa jaloillasi.

Mieti maailmankaikkeutta.
Istu hetki aloillasi.

Pilvet kermavaahtoa,
aurinko on lettu.

Eikä maailma ole koskaan
loppuun kirjoitettu.

Jukka Itkonen: Sanamaa : lastenrunoja (Kirjapaja, 2012)

Sanamaan laulu -runolla käynnistyy jokainen Lukulumoa ja kirjavimmaa -hankkeen sanataidetunti päiväkodeilla ja kouluilla. Runon lopussa lapset muodostavat käsistään kuvitteellisen kirjan, jonka avaaminen on samalla portti myös mielikuvitukseen ja yhteiseen kertomiseen. Itkosen runon ajatus siitä, että maailmaa voi aina uudelleenkirjoittaa, sanoittaa ja katsoa uudella tavalla konkretisoituu koululaisten yhdessä keksimissä luokan sanataidetervehdyksissä. Kieli on ihmisen luomaa ja sanoilla saa myös leikkiä. Lukemisesta lumoutumisen edellytyksenä on se, että lapsella on mahdollisuus muodostaa kieleen, tarinoihin ja kirjoihin omakohtainen suhde.

Hyvää huomenta sanataiteeksi voi sanoa ainakin näin monella tavalla:

Mangos pumfatti!         Digöö biböö!        Öööö äyä!        Höpödeel amliv!         Tö ringego!
Plöpplöpplöp pii!     Kaketi rocomeks!    Krääk om!     Munjano mur!    Ääv prölb!  
Doivo gajaa!         Papaa suppu!   Broait gutten!       Hypsjyvää hosmenta!                
Pupupapa puup!                       Wähy guhu!                    Hava alcky!             
Lappiharakka bläbläbblää!       Bylää gagaa!       Täski tähti!                  Ztsuubadaa ugabuga!
Blää wää!       Yvöö nuomen!
Linnunrata pääsi päällä, kuljet maassa jaloillasi.

Lukulumoa ja kirjavimmaa on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on sanataidekasvatuksen lisääminen ja lukemisen innostaminen Oulussa vuosina 2020–2022. Pedagogisesti hanke nojaa ajatukseen, että kirjallisuuslähtöisen sanataidekasvatuksen menetelmät edistävät lapsen mielikuvitusta, kielen kehitystä, lukuintoa ja kirjoittamisen taitoja. Oulun lastenkulttuurikeskuksen vastaamassa hankkeessa tavoitteena on, että yhä useampi oululainen lapsi saisi kokea lukemisen ja sanataiteen iloa osana tavallista arkeaan koulussa ja päiväkodissa.

Me kirjakummit vierailemme oululaisten päiväkotien 5-vuotiaiden ryhmissä sekä perusopetuksen 2. luokissa. Sen lisäksi, että viemme lapsille kirjallisuuslähtöistä taidekasvatusta, tavoitteena on istuttaa ja juurruttaa uusia kirjallisuus- ja sanataidepedagogisia työtapoja varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä luokanopettajien ammatilliseen repertuaariin. Toive on, että sanataide lähtee kasvamaan osaksi päiväkotien ja koulujen toimintakulttuuria.

Mieti maailmankaikkeutta. Istu hetki aloillasi.

Kahdeksan viikon jaksolla kakkosluokkalaiset hupsuttelevat omalla nimellä, hölynpölyrunoilevat, kurkistavat naurun ikkunasta, kirjoittavat pimeän sanoja sekä sukeltavat tunteisiin ja uniin. Sanataidetehtäviin johdattelee joka viikko uusi kirja, jota luetaan yhdessä.
Päiväkodeilla lapset kertovat kauniita sanoja ja pelonkarkoitusreseptejä, pääsevät tutkimaan tarinantarkkailulaseilla pullotettuja tunteita ja monenlaisia kirjoja, opettelevat käyttämään runokonetta sekä kuiskaavat tähdelle toiveitaan. Kirjakummin sanataidesalkusta löytyy runoleikkien ja yhdessä luettavien kirjojen lisäksi tarinakissa Nauru, joka innostaa osaltaan lapsia kertomaan, osallistumaan ja keksimään.

Ensimmäisenä hankevuonna toimintaan pääsi mukaan yhteensä 9 päiväkodin lapsia ja aikuisia, 7 koulua ja 16 koululuokkaa. Sanataidejaksoille osallistui päiväkodeilla ja kouluilla yhteensä lähes 450 lasta ja yli 50 aikuista.

Pilvet kermavaahtoa, aurinko on lettu.

On tärkeää, että lukemisen vähentymistä huokailevan huolipuheen sijasta saamme olla tekemässä mallintavaa työtapaa, jossa taidekasvatushetkille osallistuvat varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen opettajat saavat parhaimmillaan ponnahduslaudan, joka auttaa näkemään kirjallisuuslähtöisen sanataiteen moniulotteiset mahdollisuudet käytännössä. Sanataidekasvatuksen heijasteet näkyvät toisinaan heti, kun luettujen kirjojen hahmot ja tarinat siirtyvät lasten leikkeihin tai koululaiset keksivät huikeita ilmaisuja ja innostuvat lainaamaan itselleen saman kirjailijan tai kirjasarjan teoksen kirjastosta. Kuitenkin syväluotaavat kerrannaisvaikutukset, kuten sanavaraston laajeneminen, kuullun ymmärtämisen kehittyminen, lukuinnostus, tunne- ja empatiataitojen vahvistuminen sekä omasta ja yhteisestä kielellisestä keksimisestä ja mielikuvittelusta iloitseminen rakentuvat säännöllisen sanataidekasvatuksen ja lukemisen jatkumossa.

Lukulumoa ja kirjavimmaa -hankkeessa erityisenä arvona voidaankin pitää sitä, että me kirjakummit emme ole piipahtajia emmekä esiintyjiä vaan toiminnan laajuus ja kesto tähtäävät siihen, että oppilaat ehtivät rakentaa omistajuutta sanataiteeseen ja omiin tarinointitaitoihinsa. Sisällöt ja toiminta ei ole kertakäyttöistä ja myös opettajat ehtivät nähdä sanataiteen pedagogiset ja taiteelliset mahdollisuudet. Toiminta tuodaan kouluille ja päiväkodeille – luokkiin ja päiväkodin omiin tiloihin. Kirjakummin vierailut ovat oppilaille osa koulutyötä, viskareille osa päiväkotipäivää ja opettajille, hoitajille sekä ohjaajille työpaikalle tuotua täydennyskoulutusta.

Virikkeitä pursuavassa maailmassamme lukuinto ei synny ilman ohjausta. Tarinoihin pitää saada uppoutua ja kirjat tuntuvat kiinnostavammalta, kun aikuinen osoittaa olevansa niistä itsekin innostunut. Päiväkodissa runoleikkien ja kirjojen avulla pyrimme edistämään lasten aktiivista toimijuutta ja rikastuttamaan lasten omaa keksimistä sekä myös ryhmän yhteisiä kerrontataitoja. Toiminta on kielitietoista ja tuokioilla kielellisesti eri asioita harjoittelevat lapset saavat kaikki onnistumisen kokemuksia ja oppivat myös toisiltaan. Tarinoiden tavoitteena ei pelkästään ole rauhoittaa lapsia lepohetkelle.

Koulussa sanataidetehtävät painottuvat enemmän kirjoittamiseen ja kielellä leikkimiseen. Kirjakummin tunnilla käsialan siisteys, viivoilla pysyminen ja oikeinkirjoitus eivät ole keskiössä. Yhteiset tunnit toimivat myös kirjavinkkauksena. Orastava lukutaito vahvistuu lukemalla sopivia kirjoja ja alkuopetusikäisellekin laadukkaat kuvakirjat ovat usein oikean tasoista ja kielellisesti rikastuttavaa kirjallisuutta. Kuvakirjan lukeminen on palkitsevaa, sillä visuaalisten vihjeiden avulla lukemaan harjoitteleva lapsi voi syventää lukukokemustaan ja kirjan saa myös luettua ihan itse loppuun asti. Lukuinnostus syntyy onnistumalla.

Lukeminen ja kirjoittaminen on usein hiljaista ja henkilökohtaista. Kirjakummien tunneilla korostuu sanataiteen sosiaalisuus – lukemisesta ja kirjoittamisesta tulee yhteistä ja näkyvää. Runoleikit, kirjojen ääneen lukeminen, yhteinen kerronta ja omien tekstien jakaminen ravitsevat maaperää, jossa lukulumon ja kirjavimman on mahdollista lähteä kasvamaan yhteisön yhteiseksi, mutta myös yksilön omaksi aarteeksi.

Sanataidetuntien aluksi aukaistut mielikuvituskirjat suljetaan tunnin päätteeksi. Oman mielikuvituskirjan voi laittaa talteen taskuun, korvan taakse, sydämeen tai vaikka sukanvarteen, jolloin se on aina mukana. Tarinoiden ja mielikuvituksen kyytiin voi hypätä missä vain, milloin vain ja niiden seurassa voi tuntea, oppia, levätä ja viihtyä.

Eikä maailma ole koskaan loppuun kirjoitettu.

Anna-Leena Jurkkala ja Ainokaisa Veteläinen

Anna-Leena ja Ainokaisa ovat Lukulumoa ja kirjavimmaa -hankkeen kirjakummeja ja Oulu lastenkulttuurikeskuksen sanataideopettajia.

Lisää Lukulumoa ja kirjavimmaa hankkeesta:
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/timanttista_yhteistyota/lukulumoa_ja_kirjavimmaa_-hanke/

Kirjakummit esittelevät hanketta Opetushallituksen Lukuliikkeen ja opetus- ja kulttuuriministeriön Lukukummit-videosarjassa: https://youtu.be/Xgm7SmF2Z6E

Kirjakummit kertovat työstään Mun Oulu -lehdessä: https://www.munoulu.fi/artikkeli/-/id/laukussa-kissa-ja-kirjoja-vaan

Comments

  1. On upeaa, että Oulun kaupungin lapsille on tarjottu mahdollisuus osallistua lukemista ja ennen muuta heidän mielikuvitustaan ruokkivaan hankkeeseen. Kännykkäkulttuurin kieltä köyhdyttävän kehityksen vastapainoksi tämä hanke on lapsille oikea aarre. Toivoisi mieluusti, että ko. hanke saisi jatkoa Oulussa (vuoden 2026 kulttuuripääkaupungissa) ja leviäisi myös eri puolille maata. Upea hanke!

    • Kiitos palautteesta! Olemme todella iloisia tästä hankkeesta ja toivomme tietysti, että hanke saisi myös jatkoa. Olemme saaneet paljon hyvää palautetta sekä lapsilta että lasten kanssa työskenteleviltä aikuisilta. Kirjojen parissa on hyvä kasvaa.

Leave a comment